Funkcie

Neviete, pre ktorý rezervačný systém sa máte rozhodnúť?
Chcete poznať lepšie rezervačný systém BookUp?

 

Poznajte lepšie všetky funkcie, ktoré rezervačný systém BookUp ponúka a my Vám garantujeme, že budete milo prekvapený.

Vyskúšajte si DEMO online .

Vykonávanie online rezervácií

Intuitívne grafické rozhranie.  Rezervácie je možné vykonávať prostredníctvom intuitivného grafického rozhrania. Prostredníctvom prehľadných tabuliek máte Vy aj Vaši zákazníci v momente prehľad o obsadenosti jednotlivých športovísk, čím sa Vy aj oni vyhnú zdĺhavým a finančne náročným telefonickým rozhovorom. Ako administrátor systému si viete zobraziť informácie o vykonaných rezerváciách a takisto o zákazníkoch, ktorí dané rezervácie vykonali. Máte možnosť vykonané rezervácie rušiť alebo pridávať ďalšie. Súčasťou administračného rozhrania je aj funkcia filtrovania rezervácií podľa Vami definovaných kritérií.

Vykonávanie rezervácií 24/7. 
Vykonať rezerváciu je možné skutočne 24 hodín denne. Vy ako administrátor alebo Vaši zákazníci sa jednoducho prihlásia do rezervačného systému prostredníctvom internetového prehliadača. Rezervačný systém je dosupný na adrese nazovstrediska.bookup.sk.

Potvrdzovacie emaily.  Každé vykonanie a zrušenie rezervácie je nasledované zaslaním potvrdzovacieho emailu, v ktorom je zákazník informovaný o dátume, čase, dĺžke a cene jeho rezervácie. 

Hromadné rezervácie.  Ak máte zákazníka, ktorého rezervácie sa pravidelne opakujú, ako administrátor systému máte možnosť za neho vykonať hromadnú rezerváciu na toto obdobie a ušetriť tak množstvo času manuálnym rezervovaním každej hodiny. 

Sezónne rezervácie.  Túto funkciu ocenia najmä pravidelní zákazníci Vášho centra, ktorí jedným klikom vykonajú hneď niekoľko rezervácií na určité obdobie. Vy ako administrátor systému máte možnosť nastaviť obdobie, na ktoré sa tieto sezónne rezervácie budú môcť vykonávať (napríklad mesiac, štvrťrok, polrok, rok a podobne).

Správa zákazníkov

Zoznam registrovaných a neregistrovaných zákazníkoch. Ako administrátor máte kompletný prehľad o registrovaných ale aj neregistrovaných užívateľoch. Súčasťou tohto výpisu je aj počet a farebné rozlíšenie vykonaných, ale aj nevykonaných rezervácií. V okamihu Vám tak rezervačný systém umožňuje zobraziť zákazníkov, ktorí rezervácie vykonajú, ale často sa na nich nedostavia.

Systém automatického blokovania konta zákazníka.
Systém na základe informácií od obsluhy v stredisku automaticky zablokuje konto zákazníkovi, ktorý sa pravidelne nedostavuje na svoje rezervácie. Odblokovanie konta je následne možné len obsluhov v stredisku. 

Vytváranie a spravovanie skupín.
Rezervačný systém BookUp umožňuje zákazníkov triediť do rôznych skupín a následne im napríklad prideľovať zľavy a odosielať hromadné správy s novinkami a akciami.

Správa športov a športovísk

Nastavenie otváracích hodín.  Jednoduché nastavenie otváracích hodín je základnou funkciou rezervačného systému. Za pár sekúnd viete nastaviť rôzne otváracie hodiny počas týždňa a iné počas víkendov. Otváracie hodiny viete nastaviť nielen v závislosti od dňa v týždni ale aj od typu športoviska. Napríklad squashové kurty v hale budú otvorené dlhšie ako tenisové kurty mimo haly. V prípade potreby je možné prideliť aj časovú výnimku, ktorá je vhodná najmä v prípade ak bude stredisko v určitý deň zavreté (napríklad štátny sviatok). 

Nastavenie cien.  V závislosti od vytvorených časových okruhov máte možnosť nastaviť rôzne cenové hladiny. Samozrejmosťou sú iné ceny pre rôzne športy v kombinácii s meniacimi sa cenami počas dňa. Napríklad sqush stojí od 9:00 do 16:00 - 4 eur a od 16:00 do 21:00 - 5eur. Tenis na antukovom dvorci stojí od 9:00 - 15:00 - 3 eur a od 15:00 do 19:00 - 4 eur. 

Maximálny počet rezervácií.  V tejto sekcii je takisto možné nastaviť počet rezervácií, ktoré jeden zákazník môže vykonať za daný časový interval (napríklad 4 objednávky za 24 hodín). 

Základné informácie.  Súčasťou správy športovísk je aj možnosť zmeniť názov športoviska.

Vernostný program - klubové body a prideľovanie zliav

Vernostný program - klubové body.  Vernostný program pre zákazníkom je dobrým nástrojom ako si ich udržať a zväčšiť návštevnosť svojho centra. V rezervačnom systéme je možné nastaviť koľko bodov získa zákazník pri vykonaní danej rezervácie. Na základe počtu klubových bodov potom viete zákazníkov odmeňovať. 

Systém štandardných zliav.  Systém zliav je prepojený na vernostný program a umožňuje majiteľovi strediska nastaviť percentuálnu zľavu zo štandardnej zľavy v závislosti od počtu klubových bodov. Veľmi často sa tento systém používa aj pre prideľovanie študentských zliav, keďže zľavy je možné prideľovať aj na základe rôznych skupín zákazníkov. 

Last-minute zľavy.  Súčasťou rezervačného systém je aj systém Last-minute zliav. Ak sa blíži daná hodina a stredisko stále nie je obsadené, je možné cenu v daný čas výrazne znížiť. Vaši klienti to určite ocenia a Vám to pomôže lepšie vyťažiť stredisko a vyhnúť sa malým oknám v dennom rozvrhu.

Skupinové kurzy

Skupinové kurzy. Rezervačný systém BookUp bol navrhovaný aj pre potreby športových centier, ktoré poskytujú skupinové kurzy (zumba, aerobic, jóga, pilates, indoor cycling, alebo iné). Ľubovoľne si nastavíte začiatok kurzu, jednotlivé hodiny, cvičiteľa, minimálny a maximálny počet ľudí, ktorí sa kurzu môžu zúčastniť a cenu. Pre každý kurz máte možnost tabuľkovou formou prehliadať alebo odstraňovať už prihlásených zákazníkov, alebo prihlasovať nových. V prípade, že jednu z hodín musíte zrušiť, systém automaticky rozošle email všetkým prihláseným zákazníkov, v ktorom ich informuje o zrušení danej hodiny.

Špeciálne funkcie

Poznámkový blok. Umožnite zákazníkom zapísať sa na čakací zoznam pomocou funkcie poznámkového bloku. V prípade, že je zákazníkom požadovaný termín obsadený, má zákazník možnosť zapísať sa na „čakací zoznam“. Ak sa daný termín uvoľní, obsluha systému má možnosť ho na základe vyplnených kontaktných informácií kontaktovať.

Viacúčelová hala. Viacúčelová hala je určená strediskám, ktoré v jednej hale prevádzkujú niekoľko športov. V rezervačnom systéme BookUp je možné rozdeliť si halu na niekoľko športov. Obsadením jedného športu sa obsadia aj ostatné športy a daný čas nie je možné vykonať inú rezerváciu.

Komunikácia so zákazníkmi. Komunikácia so zákazníkmi. Systém ma vstavané rozhranie pre písanie emailov, ktoré viete následne poslať vybraným skupinám, alebo všetkým zákazníkom. Takto viete efektívne a pravidelne informovať svojich zákazníkov o prebiehajúcich akciách, či prípadných zmenách v stredisku.e

Podpora viacjazyčnosti. Systém vieme na požiadanie spustiť v Anglickej, Nemeckej a Českej jazykovej verzii. V krátkom čase vieme po dohode so zákazníkom vytvoriť aj ďalšie jazykové verzie.

Zálohovanie systému. Naša spoločnosť vykonáva pravidelnú zálohu systému a preto ak vznikne akýkoľvek problém, Vy nestratíte informácie o Vašich zákazníkoch. Jednoducho ich načítame z poslenej vykonanej zálohy.

Štatistiky

Rozsiahle štatistiky Vám umožňujú identifikovať slabé a silné časy pre Vaše športovisko, ako aj identifikovať najviac a najmenej aktívnych zákazníkov. Mapa vyťaženosti športovísk prehľadnou formou zobrazuje vyťaženosť jednotlivých športovísk. V okamihu tak máte možnosť prehliadnuť si, v ktoré časy Vaše stredisko zákazníci navštevujú najčastejšie a najmenej často. Na základe týchto štatistík potom máte možnosť napr. upravovať cenové hladiny pre jednotlivé denné intervaly. Takisto máte možnosť zoradiť užívateľov podľa počtu vykonaných objednávok a času kedy vykonali svoju poslednú objednávku.

Superadministračné konto

Tretia úroveň obsluhy rezervačného systému je určená majiteľovi športového strediska. Pri nastavovaní systému Vám bude poskytnuté heslo superkonta, pomocou ktorého je možné meniť systémové nastavenia rezervačného systému. Týmto heslom získate prístup, kam bežný administrátor (väčšinou obsluha systému) prístup nemá: správa športov a športovísk, správa časových okruhov.
V režime rozšírenej bezpečnosti Vám superkonto umožní sledovať úkony jednotlivých administrátorov. Ďalej máte možnosť pridávať alebo mazať administrátorov, nastaviť maximálny počet nevykonaných objednávok (ak zákazník tento počet prekročí, automaticky sa mu zablokuje konto), nastaviť čas, koľko dní vopred je možné vykonať rezerváciu. Superkonto takisto umožňuje nastaviť percentuálne intervaly pre zobrazovanie mapy vyťaženosti v sekcii štatistiky.
 
  • tenis, suqash, badminton, stolný tenis
  • prenájom viacúčelovej haly
  • zumby, pilates, indoor
  • cycling, gymnastika, aerobic
  • jazdiarne,
  • centrá voľného času, výchovné zariadenia
  • kurzy, školenia, tréningy
  • kozmetika, kaderníctva,
  • manikúra, pedikúra, solária,
  • masáže, nemocnice, zdravotnícke zariadenia, wellness centrá

Máte záujem vyskúšať rezervačný systém BookUp priamo pre svoje športovisko?

Vyplňte nasledujúci formulár a my Vám ho do 3 dní nastavíme: