Prípadová štúdia

„Uvedené prípadové štúdie majú našim klientom pomôcť predstaviť si ako pracuje rezervačný systém BookUp a aké výhody prináša jeho použitie. Prvá prípadová štúdia popisuje nastavanie a využívanie systému športovým strediskom, druhá štúdia popisuje situáciu keď športové centrum využíva kaderníctvo.“

Tenisové športové centrum

Pán Športovec vlastní športové stredisko, ktoré pozostáva z 3 tenisových kurtov, 1 squashového kurtu. Jednotlivé tenisové kurty a squashový kurt sú dostupné pre verejnosť v pracovných dňoch od 8:00 do 20:00. Tenisový kurt si je možné objednať v polhodinových intervaloch, pričom klient ale musí zaplatiť minimálne hodinový prenájom. Squashový kurt si je zas možné objednať v hodinovom intervale. Majiteľ poskytuje rôzne zľavy študentom a stálym klientom. Objednávanie termínov prebieha prostredníctvom telefonátu alebo SMSky od klienta, ktorého termín obsluha následne zaznačí do papierového harmonogramu. Štatistiku si majiteľ športoviska vyhodnocuje sám prostredníctvom analýzy papierových harmonogramov a výstupov z účtovníctva. Rozhodol sa aplikovať systém BookUp, ktorý musí spĺňať všetky jeho požiadavky a plus uľahčiť mu prácu.

Splnenie požiadaviek klienta: na 100%

Pán Športovec po nastavení systému požaduje presnejšie informácie k jeho jednotlivým funkciám vrátane popisu toho ako systém pracuje pre jeho športovisko

1. Prihlasovanie klientov?

Systém BookUp je navrhnutý tak aby umožnil maximalizáciu príjmov strediska. Dosiahne to tak, že na jednom mieste poskytuje klientom všetky informácie o voľných termínoch daného športoviska pre zvolený deň. A to 24 hodín denne, 7dní v týždni. Klienti sa na cvičenie môžu prihlásiť dvoma spôsobmi. A to buď priamo prostredníctvom internetu na čo je systém BookUp primárne uspôsobený, alebo prostredníctvom telefonátu obsluhe strediska. Keďže pán Športovec sa obáva aby prihlasovanie cez internet neodradilo jeho niektorých klientov, rozhodol sa ponechať si aj možnosť prihlásenia prostredníctvom telefonátu. Systém BookUp je uspôsobený aj na takéto použitie a preto pri registrácii volajúceho klienta, je obsluha vyzvaná aby uložila telefónne číslo klienta a umožnila tak kontrolu, ním už objednaných termínov (Ak pod daným číslom existujú nejaké nerealizované rezervácie systém na to obsluhu upozorní).

2. Čo to znamená nerealizovaná rezervácia?

Pre lepšiu prehľadnosť systému a kontrolu, či naozaj došlo k príchodu klienta. Eviduje systém tzv. realizované a nerealizované rezervácie. Ak si klient objedná termín a na daný termín aj príde systém označí jeho rezerváciu ako realizovanú. Ak si klient objedná termín a na daný termín nepríde (ani nezruší rezerváciu), obsluha označí jeho rezerváciu ako nerealizovanú. Následne systém eviduje nerealizované a realizované rezervácie. Majiteľ športoviska určí po koľkých nerealizovaných rezerváciách (klient si hodinu objednal ale na ňu neprišiel) sa klientovi jeho konto zablokuje. Po prihlásení klient vidí, že má zablokované konto, pričom ho systém informuje o nerealizovaných rezerváciách a kontakte na športové stredisko.

3. Ako ochránim svoje stredisko pred škodami?

Klient vie vykonať rezerváciu svojho termínu na ľubovoľné voľné obdobie dopredu (Systém umožňuje majiteľovi strediska nastaviť obmedzenie o koľko dní skôr si môže klient objednať termín). Systém ma rovnako zabudovanú ochranu proti zneužitiu klientom športoviska, ktorý sa rozhodol rezervovať si obrovské množstvo hodín, ktoré sa rozhodne nerealizovať (Systém umožňuje majiteľovi nastaviť maximálny povolený počet termínov, ktoré si vie klient rezervovať za 24 hodín). Pán Športovec sa rozhodol nastaviť svoj systém nasledovne: klienti môžu vykonávať rezervácie maximálne na 30 dní dopredu, pričom jeden klient môže za 24 hodín vykonať maximálne 4 polhodinové rezervácií v rámci tenisových kurtov a 2 hodinové rezervácie v rámci squashových kurtov.

4. Ako mi systém umožní pridávať klientom zľavy?

BookUp systém umožňuje majiteľovi strediska vytvárať skupiny klientov a následne im priradiť zľavy. Pán Športovec požaduje vytvorenie dvoch skupín a to pre stálych klientov a študentov. Následne sa rozhodol študentom poskytnúť zľavu 10% a stálym klientom 15%. V prípade ak sa rozhodne zľavy zmeniť alebo pridať novú skupinu, vie takú úpravu vykonať sám priamo v systéme.

Modul last-minute zľava umožňuje klientom získať zľavu ak realizujú rezerváciu menej ako 30 minút pred začatím termínu. Pre dané športovisko bol aktivovaný modul last-minute zľava.

5. Aké štatistiky poskytuje systém BookUp?

V rámci systému je možné sledovať dva základné druhy štatistík. Štatistiku klientov a štatistiku športoviska. Štatistika klientov informuje majiteľa športoviska o aktivite jeho jednotlivých klientov, vidí históriu ich rezervácií, celkové príjmy, preferované športy, preferované termíny. Vďaka týmto štatistikám vie pán Športovec ľahko a presne identifikovať, kto sú jeho najcennejší klienti a aký druh zľavy im má poskytnúť. Pán Športovec požaduje aby klient za každú realizovanú rezerváciu získal 1 klubový bod, ktorý mu následne umožní zvýhodnený nákup v jeho stredisku.

Štatistika športoviska informuje majiteľa o vyťaženosti jednotlivých športových kurtov a príjmoch z týchto kurtov. Na vyžiadanie vie spoločnosť E-zone Technologies ponúknuť pánovi Športovcovi výstup ním požadovaných dát zo systému, keďže systém archivuje všetky dáta.

Prípadová štúdia tenisového športového centra je modelovým príkladom toho, čo všetko vie systém BookUp poskytnúť jeho majiteľovi. V prípade otázok neváhajte a kontaktujte nás prosím na našej mailovej adrese info@bookup.sk alebo telefonicky na +421 948 30 55 88. Nasledujúca prípadová štúdia poukazuje na to, že BookUp nie je vhodný len pre športové centrá. Rovnako ako v prvom prípade popisujeme ďalšie funkcie, ktoré systém obsahuje a majú uľahčiť majiteľke prácu.

Dámske kaderníctvo a pánske holičstvo

Pani Pekná prevádzkuje v Košiciach kaderníctvo, v ktorom zamestnáva dve kolegyne a sama v ňom pracuje. Pre zvýšenie svojich služieb sa rozhodla zaviesť objednávanie na termíny prostredníctvom systému BookUp. Prvá kolegyňa pracuje každý deň doobeda od 8:00 do 12:00 v 1 hodinových intervaloch. Druhá kolegyňa pracuje rovnako každý deň poobede od 12:00 do 16:00 v 1 hodinových intervaloch. Majiteľka kaderníctva pracuje každý deň od 10:00 do 16:00 v 30 minútových intervaloch (keďže strihá mužov). Majiteľka požaduje aby si klient v prípade objednávky zvolil aj o aký druh služieb má záujem.

Splnenie požiadaviek klienta: na 100%

Rezervácia hodín klientmi, obmedzenie počtu rezervácií, sledovanie realizovaných a nerealizovaných rezervácií, ochrana strediska, udeľovanie zliav pracuje rovnako ako je to vysvetlené v predchádzajúcej prípadovej štúdii. Teraz sa ale zameriame na popis dodatočných funkcií a štatistik.

1. Ako nám systém BookUp v kaderníctve a holičstve uľahčí prácu?

Pani Pekná požadovala funkciu, ktorá umožní klientovi pri rezervácií uviesť druh služby o ktorý má záujem. Vďaka tejto funkcii, nie je nutné aby klienti osobne alebo prostredníctvom telefonátu kontaktovali konkrétnu kaderníčku. Dodatočné dopracovaná funkcia výberu služieb poskytuje kaderníčke potrebné informácie ešte skôr ako klient dorazí na svoj termín.

2. Aký druh štatistík my systém poskytuje?

Okrem základných štatistík, ktoré poskytujú informácie o aktivite jednotlivých klientov alebo o vyťaženosti celého strediska, systém umožňuje kaderníctvu a holičstvu optimalizovať ich stav zásob, cenník a poskytuje cenné informácie pre reklamnú kampaň. Ako príklad uvedieme využitie výstupov pre optimalizáciu cenníka a prípravu reklamnej kampane. Pani Pekná na základe úprav v systéme vie presne aké služby a v akom rozsahu poskytuje ona a jej kaderníčky. Čo jej citlivejšie umožní modelovať nárast/pokles jej príjmov pri zmene ceny. Na základe dlhodobého sledovania aktivity kaderníctva a holičstva je možné sledovať efektívnosť dodatočných reklamných kampaní.

3. Čo ak prídem na to, že mi niektoré funkcie systému nevyhovujú alebo požadujem ich zmenu?

Spoločnosť E-zone Technologies, s.r.o. analyzuje každú požiadavku klienta samostatne. V prípade ak sa jedná o kozmetické úpravy malého rozsahu (napr. pridanie ďalších služieb) vieme ich realizovať v krátkom časovom horizonte a bezplatne.

V prípade ak si požiadavka vyžaduje náročnejšiu a rozsiahlejšiu úpravu systému, posielame nášmu klientovi ponuku na požadované zmeny, ktorá sa realizuje až po schválení klientom. Samozrejme ceny pre našich klientov sú poskytované so zľavou.

Prípadová štúdia Dámskeho kaderníctva a pánskeho holičstva je modelovým príkladom toho, čo všetko vie systém BookUp poskytnúť jeho majiteľovi. V prípade otázok neváhajte a kontaktujte nás prosím na našej mailovej adrese info@bookup.sk alebo telefonicky na +421 948 30 55 88.